Konferencja „Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take the lead?” .

Europejskie Centrum Fundacji (EFC) z siedzibą w Brukseli zaprasza w dniach 31 maja – 2 czerwca w Warszawie w hotelach Sofitel i Bristolna konferencję „Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take the lead?” .

Zapisy: http://www.efc.be/aga/2017-warsaw/

Doroczne konferencje Europejskiego Centrum Fundacji są największym wydarzeniem poświęconym działalności filantropijnej w Europie. W tym roku, po raz pierwszy w historii EFC konferencja odbywa się w Warszawie, a jej motywem przewodnim jest rola organizacji filantropijnych w odbudowaniu zaufania i szeroko rozumianej solidarności: solidarności europejskiej i międzynarodowej, solidarności społecznej i międzypokoleniowej , solidarności w stawianiu czoła tym wszystkim problemom i wyzwaniom, które w dobie globalizacji i przyspieszonego rozwoju technologicznego dotykają wszystkich, wychodząc poza granice jednego państwa czy kontynentu.

Konferencję otworzy prof. Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, którego droga życiowa symbolizuje polskie przemiany: od ruchu Solidarność przez budowę demokratycznej Polski po uczestnictwo w parlamencie europejskim.

W trzech sesjach plenarnych o wyzwaniach i problemach, jakie stoją przed europejską i globalną wspólnotą i o roli, jaką odegrać mogą w  ich rozwiązywaniu fundacje i instytucje filantropijne, mówić będą politycy, badacze, działacze i innowatorzy społeczni z Polski, Europy i świata.

Podczas 21 interaktywnych sesji tematycznych, prowadzonych w formie angażujących publiczność warsztatów, uczestnicy konferencji rozmawiać będą m.in. o konsekwencjach społecznych  zmian klimatycznych i migracji, o tym, jak przeciwdziałać polaryzacji w społecznościach lokalnych,  o ruchach na rzecz obrony praw kobiet  i partnerstwach  dla zrównoważonego rozwoju miast,  o roli sztuki i kultury w upodmiotawianiu społeczności, o włączaniu obywateli w kształtowanie polityk na poziomie europejskim i  ożywienie demokracji w Europie.   A także o praktycznych aspektach działania fundacji: wykorzystywania danych  i nowych technologii, nowych formach i narzędziach komunikowania celów i efektów działań, partycypacyjnych metodach grantodawania,  nowych sposobach inwestowania aktywów, kształceniu liderów, współpracy wewnątrz- i  międzysektorowej.

Doroczne spotkanie przedstawicieli świata fundacji to też okazja do szczerej rozmowy o sukcesach i niepowodzeniach, wymienienia się doświadczeniami, podejrzenia  co robią inni, poznania nowych trendów i metod działania, nawiązania znajomości, współpracy i partnerstw.

Konferencji towarzyszą wydarzenia dodatkowe: prezentacje efektów pracy, innowacji społecznych i osiągnięć rodzimych organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli zwiedzić Muzeum Polin, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Nauki Kopernik. Obejrzeć spektakl z udziałem uchodźców w Teatrze Powszechnym i targi organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowo-wschodniej w Domu Innowacji Społecznych Rzemieślnicy i Marzyciele. Wziąć udział w pikniku warszawskich organizacji w Jazdowie i wspólnym muzykowaniu w Centrum Kreatywności na Pradze.  Wieczorem 31 maja wszyscy uczestnicy konferencji podjęci zostaną przez Prezydent Warszawy, Hanną Gronkiewicz-Waltz uroczystą kolacją w Pałacu Kultury i Nauki.

Organizatorami wydarzeń towarzyszących tegorocznej konferencji są: Fundacja BGŻ PNB Paribas, Fundacja Evensa,  Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Laboratorium Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Orange, Fundacja TechSoup Global, Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności. Partnerem konferencji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

W tym roku uczestnicy z Polski skorzystać mogą z 50% zniżki w opłacie rejestracyjnej, płacąc stawkę dla członków EFC w wysokości 750 euro dla pierwszej i 720 EUR dla drugiej osoby.

Więcej na www.batory.org.pl