Towards a Sustainable Europe by 2030

Towards a Sustainable Europe by 2030

W ramach debaty na temat przyszłości Europy, zapoczątkowanej „Białą księgą” z 2017 r., Komisja Europejska opublikowała dokument „Towards a Sustainable Europe by 2030”. 

Analizując szeroki zakres wyzwań dla Europy i przedstawiając przykładowe scenariusze na przyszłość, w dokumencie podjęto próbę ukierunkowania dyskusji na temat możliwości osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz sposobu, w jaki Unia Europejska może przyczynić się do realizacji SDGs do 2030 r. W oparciu o to, co osiągnięto w ostatnich latach, scenariusze te podkreślają, że potrzebna jest intensyfikacja działań na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

W dokumencie przedstawiono trzy scenariusze, które stymulują dyskusję na temat sposobów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w UE. Scenariusze te mają charakter przykładowy i mają na celu oferowanie różnych pomysłów oraz pobudzanie debaty nt. osiągania założeń Agendy 2030.

Pobierz „Towards a Sustainable Europe by 2030” >>