Wydarzenia dla zespołu Higma Service

Metryka praktyki

Firma: Higma Service,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W celu zbudowania silnego zespołu, docenienia pracowników oraz wzrostu ich motywacji i  zaangażowania zorganizowano serię wydarzeń dla zespołu Higma Service, takich jak montaż oczyszczaczy powietrza w biurach, zorganizowanie warsztatów wizażu i pierwszej pomocy, dostarczanie pracownikom co tydzień świeżych owoców, zwiększający ergonomię pracy remont magazynu Higma Service.