Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 17

1. Misja Profilaktyka – Razem Pokonamy Czerniaka!

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Zielone oblicze Elektrowni Kozienice

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 15 - Życie na lądzie,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Dzień Motyla

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Program kształcenia dualnego-praktycznego

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 4