Dzień Motyla

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Dzień Motyla to inicjatywa, którą Grupa Enea podjęła, by pomóc partnerowi społecznemu – Hospicjum Palium w Poznaniu. Taki dzień odbył się w dwóch poznańskich lokalizacjach i polegał na wspólnym malowaniu motyli, które po wyschnięciu stawały się cegiełkami – w ten sposób hospicjum zbiera datki na cele statutowe. Każdy chętny pracownik Grupy Enea mógł włączyć się w akcję, zostawiając swoją „cegiełkę”. Wolontariusze z Hospicjum Palium zaproszeni zostali również do uczestnictwa w pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanym w Ogrodach KPRM-u. W ten sposób o akcji mogły usłyszeć i aktywnie się włączyć odwiedzające piknik osoby z całej Polski.