Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 15

1. Transformacja żywieniowa Carrefour Polska – edukacja i zaangażowanie pracowników

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Strategia opakowaniowa

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Go AgriBio

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Demokratyzacja bio

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 3