Strategia opakowaniowa

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Strategia opakowaniowa Carrefour określa zobowiązania, jakie sieć podejmuje w sprawie redukcji masy opakowań oraz ich optymalizacji. Firma zobowiązuje się poprzez swoje działania do wspierania modelu circular economy, a tym samym promowania opakowań, które są bardziej przyjazne środowisku. Głównymi celami Carrefour Polska są redukcja masy opakowań marki własnej do 2022 roku o 5% w stosunku do 2017 roku, a także wprowadzenie do 2025 roku 100% opakowań marki własnej nadających się do recyklingu lub kompostowania.