Zmiany dotyczące raportowania informacji niefinansowych

Zmiany dotyczące raportowania informacji niefinansowych

Prace nad ujednoliceniem standardów raportowania niefinansowego, a w szerszym ujęciu – informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju – są na coraz bardziej zaawansowanym etapie. Z myślą o ułatwieniu śledzenia proponowanych zmian przygotowaliśmy podręczną infografikę. Zachęcamy do korzystania z materiału i dzielenia się nim w mediach społecznościowych.

W infografice przedstawiliśmy propozycje zmian, jakie zakłada projekt nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz nawiązanie do obowiązujących już przepisów dot. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Oczywiście propozycje te mogą ulec zmianom w toku przyjmowania dyrektywy. Materiał będzie zatem aktualizowany i uzupełniany o niezbędne informacje. O szczegółach będziemy rozmawiali podczas spotkań organizowanych w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu >>

Kliknij tutaj, by pobrać infografikę w pełnym rozmiarze >>

Infografika wpisuje się w realizację 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG): „Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”, w szczególności zadania 12.6:  Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.