WWF Living Planet Report 2020

WWF Living Planet Report 2020

Globalna populacja ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się średnio o dwie trzecie w ciągu mniej niż pół wieku – wynika z raportu WWF Living Planet Report 2020. Wpływ na to w dużej mierze ma degradacja środowiska, która przyczynia się także do pojawienia się chorób odzwierzęcych, takich jak COVID-19.

Living Planet Report 2020 przedstawia kompleksowy przegląd stanu środowiska naturalnego używając do tego celu wskaźnika Living Planet Index (LPI), odzwierciedlającego globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. Wskaźnik ten spadł o 68% w latach 1970 -2016. Raport ujawnia, że główną przyczyną dramatycznego spadku liczebności populacji gatunków lądowych badanych w ramach LPI jest niszczenie siedlisk, w tym lasów, które jest konsekwencją m.in. sposobu, w jaki produkujemy żywność.

– Nie możemy zignorować dowodów – te poważne spadki populacji gatunków dzikich zwierząt wskazują, że przyroda jest w stanie rozpadu, a nasza planeta miga czerwonymi znakami ostrzegawczymi o awarii systemów. Od utraty ryb w naszych oceanach i rzekach, przez pszczoły, które odgrywają kluczową rolę w naszej produkcji rolnej, po dzikie zwierzęta – to wszystko ma bezpośredni wpływ na odżywianie, bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania miliardów ludzi – powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Pełna wersja raportu w jęz. angielskim dostępna jest tutaj >>

Podsumowanie w jęz. polskim pobrać można tutaj >>