Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU

Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn udostępnił nową publikację poświęconą przemocy ekonomicznej wśród kobiet. Organizacja definiuje problem jako każde działanie lub zachowanie, które powoduje ekonomiczną szkodę jednostki. Takie postępowanie wyrasta z nierówności płci i tradycyjnych ról płciowych, przez co często występuje w bliskich relacjach pomiędzy kobietą a mężczyzną – dowiadujemy się z analizy.

Typy przemocy ekonomicznej wyróżnione przez EIGE

  • kontrola ekonomiczna,
  • wyzysk ekonomiczny,
  • sabotaż ekonomiczny.

Osoby wykluczane w procesie podejmowania codziennych decyzji finansowych są bardziej narażone na zadłużenie i kryzys bezdomności. Mogą napotkać też problem w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, co istotne z powodu zwiększonej podatności na kryzysy psychiczne, wynikającej z trudnej sytuacji życiowej.

Sposoby na przeciwdziałanie takim sytuacjom to – między innymi – wdrożenie środków zapobiegawczych, w tym systemu monitoringu praw, przez państwa członkowskie, czy zaostrzenie środków karnych w stosunku do sprawców przemocy, a także dogłębna analiza danych w obszarze przemocy ekonomicznej na tle płciowym, dokonywanej zgodnie ze standardami EIGE.

Cały raport dostępny tutaj»