The Sustainable Development Goals Report 2021

The Sustainable Development Goals Report 2021

Jeszcze przed pandemią COVID-19 świat nie był na dobrej drodze do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Jak pokazuje nowy raport ONZ, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Kraje muszą podjąć pilne i krytyczne kroki w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Pobierz raport >>

Globalna społeczność znajduje się w krytycznym momencie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W wyniku globalnej pandemii COVID-19 zginęły miliony ludzi. Ponadto skutki gospodarcze koronakryzysu są bezprecedensowe.

Dotychczasowe wysiłki na rzecz odbudowy były nierówne, niesprawiedliwe i niewystarczająco ukierunkowane na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Obecny kryzys zagraża dziesięcioleciom korzyści rozwojowych, opóźniając pilne przejście do bardziej ekologicznych i inkluzywnych gospodarek i jeszcze bardziej niwelując postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Z zaprezentowanego właśnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Sustainable Development Goals Report 2021” wynika, że oprócz prawie czterech milionów zgonów z powodu koronawirusa , 119-124 milionów ludzi zostało zepchniętych z powrotem w sferę ubóstwa i głodu. Zniknęło także 255 milionów pełnoetatowych miejsc pracy.

– Pandemia zatrzymała lub odwróciła lata, a nawet dziesięciolecia postępu w rozwoju. Światowe skrajne ubóstwo wzrosło po raz pierwszy od 1998 roku – powiedział Liu Zhenmin, podsekretarz generalny ONZ .

Niepokojący wzrost nierówności

W raporcie wskazano również, że pandemia ujawniła i pogłębiła nierówności wewnątrz i pomiędzy krajami. Do 17 czerwca na każde 100 osób w Europie i Ameryce Północnej podano około 68 zastrzyków szczepionek – ten wskaźnik dla Afryki Subsaharyjskiej był natomiast niższy od 2.

Miliony dzieci ryzykują, że nigdy nie wrócą do szkoły; podczas gdy coraz więcej osób zostało zmuszonych do zawierania małżeństw i pracy dzieci. Z bilionami dolarów utraconych przez turystów podczas pandemii, upadek turystyki międzynarodowej nieproporcjonalnie wpłynął na zmagające się z problemami małe rozwijające się państwa wyspiarskie.

– Najbiedniejsi i najbardziej bezbronni nadal są bardziej narażeni na zarażenie wirusem i to oni ponieśli główny ciężar konsekwencji ekonomicznych – podkreślił Liu Zhenmin.

W wielu krajach, poza Chinami i USA, wzrost gospodarczy nie powróci do poziomu sprzed pandemii szybciej niż przed 2022 lub 2023 rokiem.

Wyzwania związane z klimatem i bioróżnorodnością

Raport potwierdza również to, przed nad czym przestrzega szereg instytucji takich jak Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO): spowolnienie gospodarcze w 2020 r. w niewielkim stopniu spowolniło kryzys klimatyczny, który w dużej mierze trwa nadal.

Stężenia głównych gazów cieplarnianych nadal rosły, podczas gdy średnia globalna temperatura wynosiła około 1,2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej – niebezpiecznie blisko progu 1,5°C, ustalonego w porozumieniu paryskim .

Świat nie osiągnął również celów na 2020 r. dotyczących przecwidziałania utracie bioróżnorodności. Tylko w latach 2015-2020 rocznie traciliśmy aż 10 milionów hektarów lasów.

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła również na postępy w działaniach na rzecz równości płci. Nasiliła się przemoc wobec kobiet i dziewcząt. Wzrośnie liczba małżeństw dzieci. Kobiety w nieproporcjonalnym stopniu ucierpiały w wyniku utraty pracy i zwiększonych obowiązków związanych z opieką w domu.

Tymczasem globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadły o 40% w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. Raport pokazuje, że pandemia oznacza ogromne wyzwania finansowe, zwłaszcza dla krajów rozwijających się.

Lepsza przyszłość wciąż jest możliwa

– Ten raport kreśli niepokojący obraz stanu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednak przedstawione w nim działania na rzecz odporności, zdolności adaptacyjnych i innowacji podczas kryzysu wskazują, że możliwa jest lepsza przyszłość – podkreślił Liu Zhenmin.

Dodał, że istnieją oznaki, że kraje podejmują kroki w ramach swoich planów naprawczych, które mogą usprawnić działania na rzecz realizacji SDG. Podkreślił również, że kluczowe znaczenie ma najbliższe 18 miesięcy.

Według raportu, aby powrócić do właściwej ścieżki realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, administracja, samorządy i biznes muszą wykorzystać ożywienie gospodarcze do przyjęcia niskoemisyjnych, odpornych i integracyjnych ścieżek rozwoju, które zmniejszą emisje dwutlenku węgla, ochronią zasoby naturalne, stworzą lepsze miejsca pracy, będą promować równość płci oraz zwalczać rosnące nierówności

– Jesteśmy w krytycznym momencie historii ludzkości. Decyzje i działania, które podejmujemy dzisiaj, będą miały doniosłe konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Lekcje wyciągnięte z pandemii pomogą nam sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Globalna społeczność przede wszystkim musi zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek i leczenia przeciwko COVID-19. To krytyczny krok, który naprawdę może pobudzić dekadę działania – przekonywał Liu Zhenmin.

Pobierz raport >>