„Talent do niemarnowania” – Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ.

„Talent do niemarnowania” – Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ.

Autorzy: Praca zbiorowa

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

Najnowsze badania zrealizowane na zlecenie Tesco poruszają bardzo ważny temat marnowania żywności w szkołach w Polsce. Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku i było jednocześnie ewaluacją skuteczności programu Tesco skierowanego właśnie do placówek szkolnych.  W ramach badania rozmawiano z nauczycielami na temat ich wiedzy o zachowaniach uczniów.

Badania te warte są uwagi, ponieważ wyniki stanowić mogą sygnał alarmowy zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Pokazują bowiem, że dzieci nadal wolą zastępować przygotowywane w domu kanapki czy surówki – wysoko przetworzonymi produktami, takimi jak jedzenie typu fast food, słodycze, przekąski czy słodzone napoje. A skala problemu rzeczywiście jest duża: w szkołach marnuje się rocznie co najmniej 1 600 ton jedzenia, a problem ten widoczny jest szczególnie w placówkach położonych we wschodnich województwach.

W obliczu sygnałów o problemie otyłości dzieci w Polsce z jednej strony, z drugiej zaś – nadal ogromnej liczby dzieci, które są niedożywione (wg badań GUS z 2014 roku – ponad pół miliona dzieci w Polsce nie dojada) – potrzeba jest przemyślanych działań edukacyjnych, angażujących zarówno dzieci, jak i ich opiekunów oraz nauczycieli.  Takie działania zainicjowała właśnie firma Tesco w ramach wieloletniego programu CSR Tesco dla Szkół, wyposażając nauczycieli w materiały edukacyjne, scenariusze zajęć i interaktywne gry do wykorzystania na lekcjach z dziećmi. Jak wskazują wyniki badań, w ponad połowie z prawie 500 szkół uczestniczących w projekcie nauczyciele zaobserwowali zmniejszenie problemu marnowania żywności przez uczniów, a aż 69% twierdzi, że program zdecydowanie zwiększył wiedzę dzieci na temat niemarnowania.

Pobierz raport z badań „Talent do niemarnowania” – Tesco Polska