Tackling inequality: An agenda for business action

Tackling inequality: An agenda for business action

The Business Commission to Tackle Inequality, koalicja organizacji powołana przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ogłosiła swój flagowy raport poświęcony roli sektora prywatnego w zwalczaniu nierówności.

W swoim raporcie BCTI wskazuje, że wysoki stopień obserwowanych nierówności stwarza liczne zagrożenia. Organizacja bada m.in. jak nierówności przekładają się na malejące zaufanie społeczne.

W raporcie zarysowano, jakie kroki mogą podjąć firmy, aby skutecznie zmniejszać różnice socjo-ekonomiczne. Do wspomnianych środków należą m.in:

  • implementacja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,
  • zwiększenie dostępności cenowej podstawowych produktów i usług,
  • stworzenie różnorodnego, równościowego i inkluzywnego miejsca pracy.

Z raportu wynika, że walka z nierównościami pozwala ograniczyć ryzyka operacyjne, finansowe, regulacyjne i związane z reputacją. Odpowiedzialne działania biznesu przedstawione zostają jako inwestycja w trwały sukces rynkowy.

Flagowy raport Komisji podkreśla też znaczenie ram zrównoważonego rozwoju, które pozwalają firmom na identyfikację, ocenę i strategiczne integrowanie środków przydatnych w zwalczaniu ryzyka dot. nierówności.

Raport dostępny tutaj >>