Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth

Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth

Najnowszy z serii raportów UNICEF dotyczących warunków i jakości życia dzieci w krajach OECD i UE wskazuje, że w latach 2014-2021 wiele państw wysoko rozwiniętych odnotowało gwałtowny wzrost ubóstwa wśród dzieci.

Raport przedstawia najbardziej aktualny, porównywalny obraz ubóstwa dotykającego dzieci w tym regionie oraz analizuje politykę rządów w zakresie wsparcia dochodów rodzin z dziećmi. Wynika z niego, że pomimo ogólnego spadku ubóstwa w 40 krajach o prawie 8 proc. w latach 2014-2021, nadal ponad 69 mln dzieci żyło w gospodarstwach domowych, w których dochód wynosił mniej niż 60 proc. średniej krajowej.

Jak wskazuje raport UNICEF, aby wyeliminować ubóstwo wśród dzieci, należy:

  • rozszerzyć ochronę socjalną dla dzieci, w tym dostęp do świadczeń na dzieci i świadczeń rodzinnych w celu uzupełnienia dochodów rodzinnych gospodarstw domowych;
  • zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do wysokiej jakości podstawowych usług, takich jak opieka i bezpłatna edukacja, które są niezbędne dla ich dobrobytu;
  • stworzyć odpowiednio wynagradzane miejsca pracy, oferujące politykę przyjazną rodzinie, taką jak płatny urlop rodzicielski, aby wspierać rodziców i opiekunów w godzeniu pracy i obowiązków opiekuńczych;
  • zapewnić odpowiednie sposoby postępowania, dostosowane do szczególnych potrzeb grup mniejszościowych i jednoosobowych gospodarstw domowych w celu ułatwienia dostępu do ochrony socjalnej, kluczowych usług i godnej pracy oraz zmniejszenia nierówności.

Pobierz raport tutaj»