Renewables 2023

Renewables 2023

Raport IEA dotyczy postępów i dalszych starań w zakresie realizacji globalnego celu potrojenia mocy zainstalowanej energii odnawialnej.

Autorzy zbadalibadają m.in.:

  • trendy polityczne napędzające produkcję fotowoltaiki,
  • konkurencyjność technologii odnawialnych,
  • magazynowanie energii,
  • zdolność energii odnawialnej do produkcji wodoru,
  • perspektywy dla firm zajmujących się energią odnawialną.

Wraz z raportem udostępniono również internetowe narzędzie mapujące dane do pomiaru wykorzystania energii odnawialnej do 2028 roku.

Raport dostępny jest tutaj>>