Raport „Ziemianie atakują”

Raport „Ziemianie atakują”

„Eksperci klimatyczni są zgodni: cywilizacja, ład społeczny i gospodarczy są zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej i środowiskowej” – piszą autorzy/ki raportu „Ziemianie atakują”, przygotowanego przez Kantar. Publikacja została opracowana z myślą o decydentach w sferze publicznej i biznesie.

Badanie objęło ponad 4000 Polaków, którym zadano pytania o zmiany klimatu i ich skutki. 97 proc. badanych przyznało, że to człowiek jest odpowiedzialny za stan, w jakim znajduje się ziemia. 72 proc. uważa z kolei, że ten stan jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.

Metodologia

W opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych:

  • warsztaty z ekspertami klimatycznymi i przedstawicielami świata nauki
  • monitoring publikacji w mediach w latach 2009-2019, przeprowadzony przez Instytut Monitorowania Mediów
  • badanie świadomości i skłonności do działań na reprezentatywnej próbie 4004 Polaków w wieku 18-65 lat
  • badania pomocnicze, weryfikujące wyniki otrzymane w badaniu głównym

Pobierz raport >>>