Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Autorzy: Bolesław Rok

Data i miejsce wydania: Warszawa 2004

Odpowiedzialny biznes to szeroko rozumiana koncepcja obejmująca wiele zagadnień: od relacji z pracownikami i przejrzystości wobec akcjonariuszy, poprzez zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności, do standardów etycznych wdrażanych także wobec dostawców.

Niniejsze opracowanie jest próbą wyjaśnienia w łatwy sposób, czym jest ta koncepcja i jak może być realizowana w strategii firmy. Ta publikacja to wspólna inicjatywa wykorzystująca ponad czteroletnie doświadczenia w rozwijaniu koncepcji w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i doświadczenia z pracy nad programami społecznymi w firmach prowadzonymi przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Autor: Bolesław Rok