Gender Equality Index 2023

Gender Equality Index 2023

24 października Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował najnowsze wyniki badania Gender Equality Index. W tegorocznym zestawieniu, podobnie jak przez ostatnią dekadę, prowadzą Szwecja, Holandia i Dania. Polska awansowała o 3 miejsca i na 28 krajów członkowskich UE zajęła 18. pozycję. Wskaźnik równouprawnienia płci dla Unii Europejskiej po raz pierwszy przekroczył 70 punktów, wykazując wzrost o 1,6 punktu od 2022 roku. Wzrost ogólnego wyniku UE jest najwyższym wzrostem rok do roku od pierwszej edycji Indeksu w 2013 roku.

The Gender Equality Index 2023 przedstawia kwestię równości płci w UE w obliczu kryzysów i niepewności. W ostatnich latach świat został dotknięty powtarzającymi się wstrząsami i licznymi kryzysami. To, co pozostaje niezmienne, to fakt, że gdy nadchodzi kryzys, kobiety i dziewczynki cierpią nieproporcjonalnie. Kryzysy niosą nowe wyzwania i ryzyko odwrócenia wieloletnich postępów w zakresie praw kobiet i równości płci.

Tematem przewodnim Gender Equality Index 2023 jest sprawiedliwa społecznie transformacja zgodna z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz jej oddziaływanie na kwestie równości płci. Raport ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wpływu zielonej transformacji z perspektywy płci i intersekcjonalności. Koncentruje się na dwóch sektorach priorytetowych dla sprawiedliwej społecznie transformacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a mianowicie na energii i transporcie.

Gender Equality Index to narzędzie pozwalające mierzyć równość płci w UE. Oceny oparte są na lukach między kobietami i mężczyznami oraz poziomach osiągnięć w sześciu podstawowych dziedzinach: pracy, pieniędzy, wiedzy, czasu, władzy i zdrowia. W raporcie wskazano także, jak dyskryminacja ze względu na płeć przenika się z innymi wymiarami różnorodności takimi jak wiek, niepełnosprawność, kraj urodzenia, wykształcenia czy model rodziny.

Polska awansuje na 18. miejsce

W narzędziu stosowana jest skala od 1 do 100, gdzie 1 oznacza całkowitą nierówność, a 100 oznacza całkowitą równość płci. W tegorocznym zestawieniu najwyższe wyniki uzyskały Szwecja (82,2 pkt.), Holandia (77,9 pkt.) i Dania (77,8 pkt.). Krajem o największych nierównościach ze względu na płeć jest, według indeksu EIGE, Rumunia (56,1 pkt.).

Z 61,9 punktami na 100 możliwych, Polska awansowała o 3 miejsca i zajmuje 18. pozycję w UE pod względem wskaźnika równości płci. Jej wynik jest o 8,3 punktu niższy od wyniku całej UE. Od 2020 r. wynik Polski wzrósł o 4,2 punktu, co jest jednym z największych postępów wśród państw członkowskich w tym okresie. Więcej informacji o wynikach Polski na stronie EIGE.

Ze szczegółowymi statystykami można zapoznać się na stronie EIGE»

Pobierz raport»

Źródło: eige.europa.eu