Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern

Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern

Eksperci ds. Środowiska ONZ opublikowali Frontiers 2018/19, najnowszy raport na temat najpilniejszych wyzwań ekologicznych. Seria UNEP Frontier łączy nową naukę z propozycjami rozwiązań na rzecz poprawy stanu środowiska i jego stabilności. Wydanie 2018/19 kontynuuje tradycję specjalistycznych  tekstów, którym towarzyszą infografiki oraz, zwiększające interaktywność publikacji , linki do filmów na temat powiązanych badań i informacji.

Frontiers 2018/19 opublikowany został 4 marca 2019 roku przed czwartym Zgromadzeniem ONZ ds. Środowiska w Nairobi i obejmuje pięć tematów:

  • najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii syntetycznej;
  • najważniejsze zalety łączenia ekosystemów;
  • złożone interakcje i wrażliwość torfowisk wiecznej zmarzliny;
  • wyzwania związane z powszechnym zanieczyszczeniem azotem;
  • zagrożenia związane z nieprzystosowaniem się do zmian klimatycznych.

Czytaj dalej, aby poznać zarys każdego z tematów >>

Pobierz publikację >>