Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji

Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji

Prawa dziecka i prawa człowieka oraz zarządzanie różnorodnością w organizacjach, to niektóre z dróg prowadzących do budowania bardziej empatycznych, wrażliwych na potrzeby społeczne instytucji i organizacji.

„Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji” to publikacja, która przekonuje, że nie tylko instytucje oświatowe i wychowawcze, ale także przedsiębiorstwa, urzędy i inne organizacje mają przemożny wpływ na życie oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

W publikacji pod redakcją dr Konrada Ciesiołkiewicza znajdziemy propozycję modelu empatycznej organizacji, a także kwestionariusz pomagający ocenić, na ile moja organizacja spełnia kryteria instytucji empatycznej. W książce znalazły się wywiady z ekspertami i ekspertkami: prof. Adamem Bodnarem, Antoniną Bojanowską, prof. Markiem Konopczyńskim, Katarzyną Bucholską, Moniką Kulik, Sławomirem Chmielewskim, dr Robertem Sroką, Katarzyną Kataną,  a także tekst dr. Marka Michalaka i sędzi Agnieszki Rękas. O roli zarządzania różnorodnością w empatycznych organizacjach wypowiedziała się też Marzena Strzelczak – Pełnomocniczka Zarządu FOB ds. Różnorodności.

Publikacje można pobrać tutaj»