Boards and their stakeholders. The state of play

Boards and their stakeholders. The state of play

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała raport dotyczący potencjału włączającego przywództwa w zakresie zaangażowania interesariuszy oraz zarządzania ryzykami biznesowymi.

Pandemia COVID-19 unaoczniła konieczność porzucenia podejść, które cechuje uznawanie prymatu akcjonariuszy nad interesariuszami. Koronakryzys stał się okazją do rozważań na temat celów i wartości przyświecających organizacjom, w tym także firmom, oraz zastanowienia się nad wpływem wywieranym przez biznes na społeczeństwo i środowisko. A jako że są to kwestie związane z relacjami z różnymi grupami takimi jak klienci, kontrahenci, współpracownicy czy inwestorzy, to WBCSD postanowiła zbadać, w jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie zarządów w zarządzanie relacjami z interesariuszami.

Kluczowe ustalenia

  • Zaangażowanie interesariuszy na poziomie zarządu jest nadal bardzo ograniczone
  • Kierownictwo wyższego szczebla jest zazwyczaj odpowiedzialne za zaangażowanie w relacje z interesariuszami
  • Zarządy powinny odgrywać bardziej aktywną rolę w tym obszarze
  • Zaangażowanie wspiera firmy w identyfikacji kluczowych ryzyk związanych z ESG
  • Oceny istotności mogą pomóc firmom zrozumieć różne punkty widzenia poszczególnych interesariuszy
  • Rola zarządu w angażowaniu interesariuszy różni się w zależności od firmy

Pobierz publikację >>