2019 Outlook & Trends Report

2019 Outlook & Trends Report

Raport WBCSD “2019 Outlook & Trends” jest przeglądem najnowszych publikacji i analiz podejmujących tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. Celem autorów było wskazanie trendów, sygnałów oraz wyzwań istotnych zwłaszcza dla firm realizujących działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Podobnie jak w poprzednich latach, raport stanowi przegląd różnego rodzaju publikacji stworzonych przez organizacje zajmujące się tematyką CSR. Analiza tych publikacji pozwala przyjrzeć się trendom i sygnałom oraz wyciągnąć wnioski, które mogą się przydać do tworzenia czy aktualizowania przez firmy strategii CSR i zrównoważonego rozwoju.

Jako punkt wyjścia, autorzy raportu obrali 3 tematy: stabilność, technologia i przywództwo. Wskazują także na zagadnienia obecnie szczególnie istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju: plastik i gospodarka odpadami, bioróżnorodność, żywność i zdrowie, adaptacja i przeciwdziałanie zmianom klimatu, transformacja energetyczna.

Pobierz publikację>>>