17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Pobierz publikację >>

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku  przyjęto Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego  ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na ich możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Właśnie dlatego FOB zdecydował się porozmawiać o Celach z siedemnastoma ekspertami – naukowcami, dziennikarzami, działaczami społecznymi, ekspertami biznesu, którzy powiedzieli, jak oceniają obecny poziom realizacji Celów, podpowiedzieli jak te Cele w Polsce realizować, a przede wszystkim w jaki sposób mogą to robić przedstawiciele biznesu.

To lektura pełna inspiracji! Przede wszystkim, pokazująca nie tylko jak bardzo spójne i wzajemnie zależne są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Także, jak uwzględnianie tych powiązań jest ważne dla ich pomyślnej realizacji. Trzy kluczowe słowa zrównoważonej przyszłości świata to: klimat, energia i współpraca. Równie ważne: miasta, które jak w soczewce skupią zarówno wyzwania, jak i szanse lepszej przyszłości. pisze Marzena Strzelczak we wstępie do publikacji

Pobierz publikację >>

W publikacji znalazły się artykuły i wywiady z następującymi ekspertami:

 • Dr Katarzyna Bańkowska, Zakład Modelowania Ekonomicznego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Jan Bazyl, Grupa Zagranica
 • Dr Dariusz Bąk, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności
 • Prof. dr hab. Janina Filek, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof. IMGW, Pion Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira
 • Dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Łukasz Sztern, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
 • Rafał Woś, dziennikarz i publicysta
 • Justyna Zajchowska, Fundacja WWF Polska

Przy każdym z Celów zaprezentowano przykład dobrej praktyki biznesu realizowanej w danym zakresie. W publikacji można znaleźć opisy działań firm:

 • AmRest
 • Antalis
 • Carrefour
 • CEMEX Polska
 • Adamed
 • Grupa LOTOS
 • Grupa TAURON
 • IKEA
 • Jeronimo Martins Polska
 • L’Oréal Polska
 • LPP
 • Orange Polska
 • PGNiG
 • PKN ORLEN
 • Polpharma
 • Skanska
 • Siemens
 • Veolia Polska