Paulina Ziemińska

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jestem studentką edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Chciałam zostać Ambasadorką CSR, ponieważ w społecznej odpowiedzialności biznesu upatruje wizje rozwoju i szansę większych możliwości dla społeczeństwa. We współczesnym świecie nie ma miejsca dla egoistów, ale ludzi, którzy potrafią harmonijne połączyć potrzeby z interesami i celami społeczności. CSR jest odpowiedzią na działalność przedsiębiorstw, które zrozumiały, że muszą realizować swoje strategie zarządzania w szerszym, społecznym kontekście. Bo jak śpiewał Stanisław Soyka: „Życie nie tylko po to jest, by brać”.

Odpowiedzialny Biznes to dla mnie więcej niż słowa- to fundamentalna strategia zarządzania. Koncepcja według której przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za swój wpływ na wszystkich interesariuszy. To stałe zaangażowanie w to, by zachowywać się uczciwie i rozważnie przy jednoczesnej poprawie jakości życia. CSR = nie szkodzić, niwelować skutki negatywnego oddziaływania, być odpowiedzialnym za społeczeństwo, kraj i środowisko.

Interesuję się Public Relations, marketingiem oraz językiem reklamy. Amatorsko pasjonuje się modą. Uwielbiam czytać kryminały i literaturę piękną.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.