Łukasz Pardoła

alumni

Udział w edycji 2010 - 2011

student kierunku elektronika i telekomunikacja oraz zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie

Jestem Ambasadorem CSR ponieważ …

… uważam to za dobry sposób na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z wdrażaniem strategii biznesowych w przedsiębiorstwach oraz poprawianiem wizerunku firmy widzianej oczami klientów.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… sposób prowadzenia działalności gospodarczej w sposób najbardziej zyskowny dla firmy, a zarazem najbardziej przyjazny dla klienta.

Łukasz angażuje się w promocję przedsiębiorczości, szczególnie tej odpowiedzialnej społecznie wśród studentów. Aktywnie działa w organizacji studenckiej. Jest osobą otwartą i z poczuciem humoru, ale jednocześnie realistycznie patrzącą na świat.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.