Ewa Wojciechowicz

alumni

Udział w edycji 2014 - 2015

Studentka V roku pedagogiki specjalnej na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Z jednej strony – terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju i pedagog specjalny, studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z drugiej – niespokojny duch, który wciąż próbuje czegoś nowego. Jako członek zarządu Studenckiego Biura Wolontariatu współorganizowałam akcje charytatywne oraz pracowałam jako wolontariusz. Aktualnie, w organizacji studenckiej AIESEC, wspieram realizację projektów.

Lubię słuchać starych polskich piosenek, dużo piszę, czytam i… rozmawiam;) Interesuje mnie prawie wszystko,ale najbardziej – Ludzie! To oni są największą inspiracją i to im poświęcam najwięcej czasu.

CSR to dla mnie synonim przyszłościowego myślenia, przywrócenie wartościom moralnym należnej im pozycji, odpowiedzialność za ludzi wokół i środowisko, w którym przyszło nam działać

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.