Nabór zgłoszeń do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

W związku z licznymi zapytaniami przedłużony został termin naboru zgłoszeń kandydatek i kandydatów do 2. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Jeszcze do wtorku 19 kwietnia można nadsyłać propozycje osób, które zasługują na wyróżnienie za działania na rzecz upowszechniania CSR i różnorodności w miejscu pracy. 

Zgłoś kandydata/kandydatkę

Celem jest nagrodzenie osób – pracowników/czek różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych – które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015-2015 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat Karty Różnorodności wyjątkowo zostanie przyznana nagroda nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

Kandydató/ki można zgłaszać do nagrody w następujących kategoriach

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy i poza nim

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim

III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim

Pierwsza edycja Nagrody odbyła się w roku 2015. Tym razem laureatów nagrody ogłosimy w maju, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są do czwartku, 19 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” wspierają:

Patroni Honorowi:

Patronat medialny BCC      Logo Lewiatana - patrona medialnego       Logo OFOP - patrona medialnego nagrody    

Patroni Medialni:

                    Kompendium CSR