„Zorganizuj projekt na temat plastiku i naucz się kreatywnego rozwiązywania problemów”

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola Poland Services,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wprowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami to jedno z głównych wyzwań XXI wieku z którym muszą poradzić sobie społeczności. Aby wdrożyć selektywną zbiórkę oraz recykling konieczna jest edukacja w tym zakresie.

Coca-Cola ogłosiła, że jej globalną ambicją do 2030 jest zbieranie i poddawanie recyklingowi opakowań w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych przez nią puszek i butelek. Żeby tak się stało, każde opakowanie powinno zostać wyrzucone do odpowiedniego pojemnika na śmieci, a później przetworzone. Niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji i recyklingu, tak aby odpady nie były śmieciami, tylko surowcami.

Dlatego Coca-Cola we współpracy z Social Wolves oraz Skriware zaprosiła uczniów, którzy mają ukończone 13 lat, do zrobienia projektu społecznego na temat plastiku w ramach platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. Zadaniem ucznia jest zebranie zespołu i realizacja projektu społecznego dotyczącego problemu plastikowych odpadów w środowisku naturalnym. Format projektu jest dowolny, jednak  istotnym kryterium oceny będzie zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie związane z odpadami plastikowymi. Kierując się zasadą 3R (Reduce, Reuse, Recycle)ależy zaproponować kreatywne rozwiązanie.

Do programu zgłosiło się 60 projektów, spośród których, specjalnie powołana do tego kapituła, wybierze 10 najlepszych.

Twórcy zwycięskich projektów otrzymają pracownie druku 3D. Dodatkowo uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami, sygnowany przez Project Management Institute i możliwość wpisania ciekawego doświadczenia do CV. Co więcej zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu zrównoważonego gospodarowania odpadami.