Wspieranie i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Obecnie w Shell Polska pracuje 55 osób z niepełnosprawnością. Firma wspiera je w codziennej pracy m.in. poprzez dostosowanie przestrzeni biurowej (wejście dla osób jeżdżących na wózku), mebli i akcesoriów (oznaczenia w alfabecie Braille’a w windach, na miejscach parkingowych i szafkach kuchennych). Shell wprowadził też specjalne rozwiązania, np. programy czytające czy warunki biurowe dla psa przewodnika. Firma zwraca uwagę na komunikację wolną od barier (sesje edukacyjne o etykiecie zachowań i „języku niepełnosprawności”); dba też o zdrowie i bezpieczeństwo OzN (indywidualny plan ewakuacji, dodatkowy pakiet medyczny) i zapewnia poczucie wspólnoty (coroczny DE&I Festiwal). Celem firmy jest wspieranie i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwiększanie liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami i tworzenie kultury bezpieczeństwa psychologicznego, by pracownicy, którzy nabywają niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia, czuli komfort w ujawnieniu. Praktyka jest skierowana nie tylko do osób z niepełnosprawnością, ale także do menedżerów (wiedza na temat zarządzania zespołem i dobrego wdrożenia pracownika w trakcie onboardingu).