WrOpenUp – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Inicjatywą Global e-Business Operations skierowaną do mieszkańców Wrocławia było, zorganizowane wspólnie z wrocławskim oddziałem firmy IBM GSDC Polska Sp. z o.o. oraz Google, WrOpenUp. Wolontariusze firm biorących udział w akcji, przeszkoleni uprzednio w zakresie komunikacji międzykulturowej, koordynowali i przeprowadzili warsztaty z kompetencji międzykulturowych dla ponad 220 uczniów i studentów oraz towarzyszące wydarzenia (warsztaty kreatywne i medialne), a także opiekowali się grupami młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej realizującymi projekty z zakresu różnorodności kulturowej i etnicznej.