SuperInicjatywy

Metryka praktyki

Firma: SuperDrob,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Firma SuperDrob już po raz trzeci zorganizowała coroczne spotkanie ponad 15 organizacji społecznych. W ten sposób obie grupy – przedsiębiorcy i liderzy społeczni – lepiej rozpoznają swoje potrzeby, budują relacje, tworzą projekty dla dobra wspólnego. SuperInicjatywy to okazja do budowania relacji i wzmacniania potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, które współpracują z firmą. Spotkaniom towarzyszą szkolenia dla zaproszonych instytucji dotyczące budowania marki NGO, prowadzone przez wewnętrznych ekspertów PR.