Stworzenie Fundacji LPP

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

LPP angażuje się w pomoc potrzebującym od ponad 20 lat. Działania charytatywne oraz inicjatywy prospołeczne przybrały w firmie formę regularnego wsparcia przez stworzenie Fundacji LPP.

Fundacja zapewnia wsparcie dla oddolnych inicjatyw pracowników i kontynuuje wieloletnie dobre praktyki firmy w zakresie darowizn pieniężnych i rzeczowych. W tym roku w Trójmieście, Krakowie i Warszawie zorganizowane zostały m.in. specjalne akcje wyprzedażowe dla pracowników LPP. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych, działających głównie na Pomorzu i w Małopolsce oraz realizację inicjatyw organizowanych przez pracowników LPP.

Obszarem działalności fundacji są również darowizny rzeczowe, przekazywane organizacjom opiekującym się między innymi dziećmi i młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami chorymi lub niepełnosprawnymi oraz bezdomnymi, jak również organizującym pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych. Fundacja angażuje się także w projekty mające na celu wdrażanie ekologicznych rozwiązań w branży odzieżowej.

W 2018 roku Fundacja przekazała łącznie ponad 1,5 mln złotych na wsparcie ponad 100 organizacji pozarządowych oraz realizację inicjatyw organizowanych przez pracowników LPP. Na tę kwotę złożyło się wsparcie finansowe oraz darowizny rzeczowe na rzecz organizacji. W 2018 roku do 91 podmiotów trafiło ponad 78 tysięcy sztuk odzieży.