Poland Business Run

Metryka praktyki

Firma: Luxoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Poland Business Run to biegowa impreza charytatywna w Polsce, która łączy pomoc osobom po amputacjach z promocją kultury fizycznej, a także aktywnością biznesową. Luxoft Poland wspiera i współorganizuje bieg od pierwszej edycji. Uczestnikami pierwszego biegu były osoby reprezentujące firmy, które działają w Małopolsce – w sumie 1000 osób. We wrześniu 2015 r. na linii startu w 6 miastach w Polsce stanęło około 13 635 biegaczy. Poland Business Run to sukces trzysektorowej współpracy: biznesu, NGO oraz samorządów. Dochód przekazywany jest Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” na zakup profesjonalnych protez. Tylko w 2015 r. dzięki Poland Business Run Fundacja „Poza Horyzonty” zakupiła 24 protezy, a pracownicy Luxoft współorganizowali bieg w Krakowie oraz we Wrocławiu. Ponadto jedna z beneficjentek biegu z 2014 r. została pracowniczką Luxoft Poland.