Place Zabaw − Muszkieterowie – Grupa Muszkieterów

Metryka praktyki

Firma: Grupa Muszkieterów,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Grupa Muszkieterów − zrzeszenie przedsiębiorców prowadzących swe działania w małych i średnich miejscowościach − powołała Fundację Muszkieterów, która przeprowadza analizę potrzeb lokalnych społeczności i stara się na nie odpowiadać. Jednym z częstych problemów jest brak  wystarczającej liczby bezpiecznych miejsc do zabaw dla dzieci, dlatego też Fundacja podjęła decyzję  o budowie nowoczesnych placów zabaw.Akcja Społeczna Place Zabaw – Muszkieterowie prowadzona jest we współpracy z samorządami lokalnymi. Właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché oraz Fundacja Muszkieterów finansują zakup i montaż urządzeń, a gminy przygotowują i przekazują teren pod plac zabaw. Gotowy obiekt staje się własnością lokalnej społeczności. Place zabaw Muszkieterów wykonuje firma SUN+. Są one wyposażone w nowoczesne, bezpieczne i certyfikowane urządzenia.W ciągu dwóch lat akcji właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché przekazali 35 placów zabaw (w tym 20 w 2009 roku). Ich budowa pomaga w tworzeniu pozytywnych relacji z władzami samorządowymi, a także z klientami sklepów Intermarché i Bricomarché.