Otwarta firma & WrOpenUp

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Praktyki realizowane przez EY Polska w ramach globalnego CR programu EY Ripple to praktyki, które muszą spełniać kryteria Celów Zrównoważonego Rozwoju. Otwarta firma – projekt mający na celu spotkanie praktyków biznesu z młodzieżą szkolną oraz przybliżenie tematów związanych z rynkiem pracy w przyszłości. Warsztaty poddające refleksji przyszłość życia zawodowego grupy docelowej. W ramach projektu uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących rynku pracy przyszłości oraz zawodów przyszłości. Wszystkie warsztaty zostały przeprowadzone po polsku. WrOpenUp – projekt we współpracy z Fundacją WrOpenUp mający na celu kształcenie przyszłych liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości. Najważniejszym warsztatem jest warsztat kompetencji międzykulturowej, natomiast w tym roku również przeprowadzono warsztat z design thinking. Dodatkowo, w tym roku po raz pierwszy przeprowadzono również warsztaty dla nauczycieli. Wszystkie warsztaty były po angielsku. W ramach poniższych programów EY GDS Poland osiągnęło następujące wyniki: Otwarta firma: ponad 500 uczestników z 8 różnych szkół, 19 wolontariuszy (17 facilitatorów, 2 menadżerów projektu), 21 przeprowadzonych warsztatów.  WrOpenUp: 170 uczniów z dwóch grup wiekowych (13-15 lat; 17-18 lat ) oraz 10 nauczycieli, 12 różnych klas, 6 wolontariuszy, 2 warsztaty tematyczne: design thinking i kompetencji międzykulturowych, 12 przeprowadzonych warsztatów:10 dla uczniów, 2 warsztaty dla nauczycieli. Korzyści dla firmy: budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy,  możliwość dla wolontariuszy innego rodzaju pracy niż codzienne obowiązki,  możliwość użycia umiejętności i wiedzy pracowników oraz korzystanie z ich doświadczeń,  współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Korzyści dla adresatów: możliwość spotkania się i czerpania z wiedzy i doświadczeń praktyków biznesu, możliwość zdalnego spotkania się podczas pandemii, możliwość zaznajomienia się z innowacyjnymi tematami (rynek pracy w przyszłości, zawody przyszłości, design thinking, warsztat kompetencji międzykulturowej), możliwość refleksji nad wybranym zawodem, rynkiem pracy kiedy uczniowie będą w niego wkraczać.