Kolej na Pomaganie – program wolontariatu pracowniczego

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Całoroczny budżet inicjatyw wolontariackich przeznaczono na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, w tym w pierwszej kolejności pracownikom firmy DB CARGO POLSKA i ich rodzinom. Wolontariusze zrealizowali zbiórki: pieniężną, środków higienicznych, czystości i medycznych, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego; przygotowali wyprawki szkolne dla uczniów; zorganizowali wydarzenie sportowo-rozrywkowe dla dzieci i dorosłych. Oprócz tego firmowymi samochodami przewozili uchodźców do nowych domów. Maszyniści angażowali się w przejazdy specjalne pociągów pasażerskich. Współpraca z samorządami miast: Zabrze, Rybnik, Bolesław, oraz ze Stowarzyszeniem „17-tka” w ramach projektu dla uchodźców „28 Dzielnica”. Budżet wolontariacki i przeprowadzona zbiórka pieniężna (ok. 47 000 zł) pozwoliły m.in. zakupić wyposażenie zajmowanych przez rodziny pracowników mieszkań i opał, zapłacić czynsz. Do potrzebujących trafiło 45 plecaków szkolnych z akcesoriami. Pomoc zorganizowaną przez wolontariuszy otrzymali uchodźcy, w tym w pierwszej kolejności 160 pracowników z Ukrainy. Cyklicznie odbywają się spotkania, aby monitorować ich sytuację życiową. Pracownicy Grupy DB Cargo Polska, zwłaszcza DB Cargo Spedkol, stale pomagają w wywozie ukraińskiego zboża i realizują transport dostaw pomocy humanitarnej w ramach sieci logistycznej z Niemiec na Ukrainę.