Karta Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Walstead Central Europe / Walstead Kraków,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 r. firma Walstead Central Europe/ Walstead Kraków została sygnatariuszem Karty Różnorodności. To potwierdzenie istniejącej w organizacji nadrzędnej wartości, jaką jest poszanowanie godności i uczciwość. Opracowany przez firmę dokument – Kodeks Etycznej Działalności Gospodarczej – stanowi odzwierciedlenie jej zobowiązań do kierowania się najwyższymi standardami we wzajemnych relacjach oraz w kontaktach z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, a także ze społecznościami, w których żyją i pracują pracownicy firmy. Firma, opierając się na założeniach Karty Różnorodności, dokonuje przeglądów i audytów polityk i procedur w cyklu rocznym. Dzięki temu dostosowuje swoje działania do efektywnego zarządzania różnorodnością w całej firmie.