Hestyjne Centrum Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Hestyjne Centrum Wolontariatu koordynuje wzajemną pomoc dla tych spośród pracowników Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, np. w związku z poważną chorobą w rodzinie. Wspomaga także działania firmowych fundacji: Integralia oraz Fundacji APH. Pracownicy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia prowadzą również akcję wolontariacką honorowego oddawania krwi. Mimo utrzymującej się pandemii COVID-19 Hestyjne Centrum Wolontariatu odpowiadało na potrzeby pracowników, lokalnej społeczności. Z zrealizowanych akcji wolontaryjnych należy m.in. Zbieraj kasztany dla bohatera Jana, oddawanie krwi przez pracowników, wsparcie rodzin pracowników dotkniętych Covid-19, itp. Hestyjne Centrum Wolontariatu wzmacnia i wspiera aktywną postawę pracowników, którzy działają społecznie, w fundacjach czy stowarzyszeniach. Koordynuje wzajemną pomoc dla tych spośród pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Zaangażowanie w wolontariat daje coś dobrego nie tylko innym – społeczeństwu, ale u samych wolontariuszy buduje zadowolenie z życia, daje im poczucie dumy z miejsca, w którym pracują.