Finansiaki – scenariusze lekcji dla wolontariuszy

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem projektu Finasiaki realizowanego przez Santander Bank Polska jest edukacja finansowa  dzieci poniżej 13 roku życia. Pracownicy Banku w ramach wolontariatu kompetencyjnego przeprowadzają zajęcia i lekcje w przedszkolach i szkołach. Lekcje prowadzone są według specjalnie przygotowanych scenariuszy. Materiały opracowane zostały przez psychologa zajmującego się na co dzień edukacją ekonomiczną dzieci.

W 2018 dla pracowników Banku, w 4 lokalizacjach – Warszawa, Wrocław, Poznań i Lublin, zostały zorganizowane szkolenia z ekspertem – psychologiem dotyczące metodyki prowadzenia zajęć. W 4 szkoleniach wzięło udział 85 pracowników Banku. 20 pracowników banku przeprowadziło zajęcia dla 350 dzieci – przedszkolaków i uczniów poniżej 13 roku życia.