Dzień Różnorodności 2022

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 r. już po raz piąty firma Volkswagen Motor Polska obchodziła Dzień Różnorodności. Różnorodność jest wpisana w kulturę organizacyjną koncernu VW, w wartości i fundamenty postępowania. „Czerpiemy z różnorodności” to czwarty fundament, na którym koncentrują się liczne działania VW, skierowane do wszystkich pracowników w ramach programu „Diversity wins @Volkswagen”. W poprzednich edycjach Dni Różnorodności firma prezentowała m.in. pasje pracowników i ich często niecodzienne hobby. Celem wydarzenia, nad którym patronat objął Respekt-team, było nawiązanie do wartości firmy: razem, uważnie, uczciwie, wydajnie, blisko klienta. Chcąc pokazać, jak bardzo pracownicy są różnorodni, zaproponowano wyrażenie siebie poprzez ubiór, fryzurę czy makijaż. Na kolorowych tłach pracownicy mogli wykonać sobie pamiątkowe zdjęcia. Głównym punktem były pigułki EDUkacyjne, krótkie formy szkoleniowe w obszarze różnorodności i inkluzji, czyli włączania i przeciwdziałania wykluczeniu. Ponadto rozmawiano o nieuświadomionych uprzedzeniach oraz o bezpieczeństwie psychologicznym.