„Jak ryba w wodzie” – Dzień dla środowiska

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 14 - Życie pod wodą

Coca-Cola HBC Polska zorganizowała Dzień dla środowiska pod hasłem Jak ryba w wodzie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części.
Pierwsza cześć skierowana była dla pracowników firmy – odbyły się szkolenia z zakresu segregacji odpadów oraz reaktywacja firmowego programu Near Loss (program do zgłaszania strat środowiskowych lub szans i optymalizacji w zakresie: zużycia wody, energii, zużycia pary wodnej, chemikaliów,  segregacji odpadów).

Do udziału w drugiej części programu zaproszone zostały dzieci szkół podstawowych z sąsiadujących z zakładem firmy miejscowości. Wraz z partnerami, którzy włączyli się w akcję (Lasy Polskie, Polski Związek Wędkarski oraz Firma Feniks Recycling) przygotowane zostały: warsztaty z segregacji odpadów, prezentacja nt. ochrony wód i ryb, edukacyjna lekcja dotycząca lasów i ich mieszkańców, rozwijające edukację ekologiczną konkursy oraz quizy. Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia było wykonanie z udziałem dzieci zarybienia rzeki Muszynka narybkiem pstrąga i lipienia.