CyberLOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Grupa Kapitałowa LOTOS stworzyła na stronie internetowej firmy podstronę CyberLOTOS z informacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa – praktyki polegającej na ochronie systemów, sieci i programów przed atakami cyfrowymi. Głównym celem firmy jest umożliwienie interesariuszom zapoznania się z cennymi informacjami dot. cyberbezpieczeństwa. Poprzez tą dobrą praktykę firma oddziałuje na otoczenie, edukując swoich interesariuszy w tym bardzo ważnym społecznym obszarze.

www.odpowiedzialny.lotos.pl/3082/nasza_odpowiedzialnosc/soc