Artykuł ekspercki

Współpraca dla zrównoważonego rozwoju

22 kwietnia 2018

We współczesnej gospodarce wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, także w zakresie zrównoważonego rozwoju, wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Firmy stają oko w oko ze złożonymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, realizując swoje działania. Droga bywa kręta i trudna, podróż w pojedynkę może być uciążliwa. Dlatego korzystne jest czerpanie wiedzy z zasobów organizacji i instytucji. Kluczem do sukcesu jest współpraca i wspólny język biznesu.

 Współpraca branżowa kojarzy mi się z dalekowzrocznym myśleniem o przyszłości. Bliskim mi przykładem jest opracowanie przez Siemens zeroemisyjnego systemu transportu: to jeden ze sposobów redukcji smogu i toksycznych gazów. Nowoczesne technologie w transporcie rodzą się przy współpracy branży motoryzacyjnej i elektronicznej. Elektronika zapewnia bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ekologiczne rozwiązania, a także synchronizację sterowania ruchem i redukcję emisji spalin samochodowych. Branża elektroniczna doskonale współgra również z branżą budowlaną i chemiczną: ekologiczne materiały, inteligentne rozwiązania automatyki, w tym system Siemens dla kompleksowego oszczędzania energii, zapewniają minimalne zużycie energii, optymalny komfort i maksymalną efektywność. Firmy świadome odpowiedzialności za środowisko szukają proekologicznych rozwiązań, które przyniosą w przyszłości zyski zarówno finansowe, jak i środowiskowe.

Jednoczesne ograniczenie emisji CO2, obniżenie poziomu emitowanych gazów cieplarnianych czy recykling może zmniejszyć koszty na poziomie 8% udziału w rocznym obrocie firmy. Jeśli odwołać się do obliczeń Deloitte, to transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym może wygenerować 600 mld euro oszczędności z korzyścią dla przedsiębiorców i nas wszystkich. W Unii Europejskiej wytwarzanych jest ok. 2,5 mld t odpadów, które generują ponad 700 mld euro kosztów rocznie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku w Polsce odzyskowi zostało poddanych zaledwie 55% odpadów komunalnych, a niecałe 25% poddano recyklingowi.

Jak wynika z moich obserwacji, potrzebna jest szeroko zakrojona działalność edukacyjna w zakresie odzysku materiałowego i energetycznego w każdym punkcie mapy drogowej produktu. Wysoko rozwinięte kraje UE traktują odpady jako cenne surowce, obficie czerpiąc wiedzę z badań naukowych. Tymczasem w Polsce jest to często niedoceniany element. Czerpiąc z badań lub prowadząc własne analizy, również firmy w Polsce skorzystają z zysków płynących z recyklingu. Wyzwaniem jest strach. Strach przed innowacyjnymi rozwiązaniami.

Firmy rozpoczynają kosztowne inwestycje pod warunkiem, że ich rozwiązania zostaną wdrożone. Dla realizacji idei zrównoważonych miast niezbędna jest współpraca samorządów z biznesem, przy zachowaniu zasad równego dostępu dla różnych firm. Przede wszystkim w takich obszarach jak transport miejski czy ochrona zdrowia.  

Mówiąc o biznesie, nie można całkowicie oddzielać gospodarki obiegu zamkniętego od społecznej odpowiedzialności biznesu, ponieważ u podstaw gospodarki cyrkularnej leży dbałość o interesy społeczne i ochronę środowiska. W tym przypadku ważne jest, aby firma utożsamiała się z konkretnymi wartościami i świadomie uczestniczyła w procesie odnawiania społecznych i gospodarczych zasobów. Musimy zrozumieć, że szeroką skalę tworzą małe rzeczy. Jeśli firmy zdecydują się przejąć dobre praktyki, będą rosnąć w siłę i zbudują przewagę konkurencyjną opartą na obiegu zamkniętym, a efektem ubocznym będą wygenerowane zyski.

Sukces firmy zależy od klienta, do którego trafia produkt. Produkt jest odpowiedzią na potrzeby klienta, żeby zatem te potrzeby poznać, niezbędny jest kontakt z odbiorcą. Firma może ulepszyć produkt w oparciu o pozyskaną informację zwrotną, warto więc opracować skuteczne kanały komunikacji z korzyścią dla obu stron – firma szybko zareaguje na potrzeby rynkowe, a klient dostanie to, czego potrzebuje. Dobrą praktyką w realizacji projektów jest również podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mają nieoceniony zasób wiedzy na temat lokalnych potrzeb. Stanowią swego rodzaju łącznik między firmą a klientem.

Ekologiczne działania to nie tylko przywilej w dzisiejszych czasach, lecz obowiązek.  Polska jako jeden z pięciu krajów została zaproszona do udziału w projekcie Solution Wind. Ta międzynarodowa kampania to jeden z przykładów współpracy biznesu w ramach polityki proekologicznej realizowanej ponad granicami. Przyszłość leży w naszych rękach i od naszych decyzji podjętych dzisiaj zależy jakość naszego życia jutro.

Autorzy

Dominika Bettman

Dominika Bettman