Artykuł ekspercki

Strefa Biznesu o Karcie Praw Dziecka w Biznesie

24 lipca 2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest nową inicjatywą FOB-u, firm partnerskich i organizacji społecznych. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na podmiotowość osób najmłodszych. Deklaracja powstała w ramach projektu zobowiązuje do respektowania praw dziecka w obszarze pracowniczym, konsumenckim, marketingowym i sponsoringowym. W wypowiedzi dla portalu Strefa Biznesu, Monika Kulik – członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – przedstawia szczegóły związane z Kartą Praw Dziecka.

– Zauważyliśmy, że warto rozmawiać o prawach dziecka, szczególnie teraz, kiedy ta dyskusja jest tak ważna społecznie. Chcieliśmy zachęcić biznes do tego, żeby włączył się w to z konkretnymi działaniami – mówi Monika Kulik.

– Przede wszystkim mówimy firmom, że dzieci to wspólna wartość, którą należy chronić, należy współpracować z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi, żeby te prawa jak najbardziej chronić w całym łańcuchu wartości firmy, a nie tylko w samej firmie ale także wobec dostawców, czy odbiorców produktów danej firmy – dodaje Monika Kulik.

Autorzy

Monika Kulik

Monika Kulik

Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertką ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska- integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.