Artykuł ekspercki

Nadzieja w różnorodności

19 czerwca 2019

19 czerwca wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną ukazał się dodatek podsumowujący 13. edycję Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wśród opublikowanych tekstów znalazł się również artykuł Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony wyzwaniom stojącymi przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością.

Punktem wyjścia było ogłoszenie 13. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (zobacz pełne zestawienie >>) oraz badania nt. zarządzania różnorodnością zrealizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” i firmą badawczą PBS. W eksperckim artykule Marzena Strzelczak przyjrzała się najważniejszym kwestiom dotyczącym tworzenia włączających miejsc pracy i wykorzystania potencjału drzemiącego w różnorodności.

– Jeśli będziemy chcieli w pełni wykorzystać potencjał 52% społeczeństwa czyli kobiet musimy otworzyć się na zmiany, które umożliwią im łączenie ról, zarazem wspierając wypełnianie ról opiekuńczych (dzieci i starzejący się rodzice, osoby z niepełnosprawnościami) także przez mężczyzn, by sprawnie zarządzać wielopokoleniowymi zespołami, nadążając za demografią. Niestety, trudno wskazać systemowe rozwiązania odnoszące się do tych wyzwań. Jest wręcz przeciwnie -nowa unijna dyrektywa o work-life balance zakładająca większą aktywność tacierzyńską (2 miesiące nieprzechodniego urlopu) już wzbudziła wiele kontrowersji, choć na jej wdrożenie są jeszcze trzy lata. Wreszcie, powinniśmy także czerpać z potencjału OZN, bo mimo wysokich wskazań na zainteresowanie kwestiami niepełnosprawności, wciąż pozostaje dużo przestrzeni do rozwoju. Jak nieraz, pozostaje nam nadzieja w aktywności odpowiedzialnych firm, które mogą wiele zmienić na lepsze – w interesie ich samych i całego społeczeństwa – pisze Marzena Strzelczak.

Na łamach dodatku opublikowano również szczegółowe tabele dotyczące 13. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz artykuły poświęcone CSR-owej aktywności partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Deloitte, Polpharmy i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.