Artykuł ekspercki

Marzena Strzelczak dla Wirtualnemedia.pl: pandemia zdeterminowała aktywności CSR w 2020 roku

8 stycznia 2021
Rozmowa z Marzeną Strzelczak, prezeską, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ukazała się w serwisie Wirtualnemedia.pl w dn. 1.01.2021 r.

– Pandemia koronawirusa zdeterminowała aktywności firm w obszarze CSR w 2020 roku, ale nie zdefiniowała go na nowo – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W rozmowie z red. Beatą Goczał Marzena Strzelczak podkreśla, że tak istotne dotychczas kwestie środowiskowe nie zniknęły z mapy priorytetów odpowiedzialnego biznesu, tylko sytuacja sprawiała, że pilna była potrzeba działań społecznych.

W 2020 roku tych form wsparcia, pomocy, obszarów reagowania, właśnie w kontekście pozytywnego oddziaływania biznesu, było bardzo dużo. Potrzebne były bowiem pilne działania dotyczące bezpieczeństwa, życia i zdrowia społeczeństwa jako całości. Równocześnie, pewne słabości systemowe stały się wyzwaniami, których rozwiązanie wymagało natychmiastowej reakcji.

W rozmowie poruszono również kwestie związane z wyzwaniami środowiskowymi i klimatycznymi.

– Mimo że wydarzenia związane z pandemią sprawiały, że o tematach środowiskowych mówiło się mniej, to dla firm jest to jeden z kluczowych obszarów działań CSR. Obserwujemy rozmaite inicjatywy związane z ochroną bioróżnorodności, rozwiązaniami gospodarki obiegu zamkniętego czy przeciwdziałaniem zmianom klimatu – zauważa Marzena Strzelczak.

Marzena Strzelczak podkreśliła rolę rosnącej świadomości i presji wywieranej przez konsumentki i konsumentów.

Oczekiwanie zaangażowania się w walkę ze skutkami pandemii pokazuje, że społeczeństwo ma świadomość, że biznes może w wielu wymiarach pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. To akurat pozytywny sygnał – postrzegania firm jako aktywnych uczestników życia społecznego, realizowania przez nie koncepcji „good corporate citizenship”.

Zdaniem prezeski i dyrektorki generalnej FOB należy także zwrócić uwagę na konsekwencje związane ze zmianą sposobów wykonywania pracy oraz wykorzystaniem nowych technologii. Przypomniała, że zagadnieniom wpływu robotyzacji i automatyzacji na rynek pracy poświęcony jest międzynarodowy projekt “Upskill 4 Future”, koordynowany przez CSR Europe, przy wsparciu Fundacji JP Morgan, w czterech krajach UE, a w Polsce realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj całość >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.