Artykuł ekspercki

Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi

17 kwietnia 2020
Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, recenzuje książkę Kamila Fejfera „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje”

Kamil Fejfer w swoje książce „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje”, zwraca się wprost m.in. do mężczyzn, którzy zapewne są w mniejszości czytelników jego tytułu. Zapewnia ich na każdej stronie, że luka płacowa między kobietami i mężczyznami jest faktem. Dokonuje solidnej analizy, w wielu branżach, na różnych stanowiskach. Prosi ich o udział w przemianie społecznej, bez której właśnie ich córki, partnerki, żony i siostry nigdy nie odczują zmiany i wciąż będą borykały się z niesprawiedliwością. To apel, który robi wrażenie, podobnie jak historie bohaterek, które nie zostawiają wątpliwości, jak okrutny bywa rynek pracy dla kobiet.

Można powiedzieć, że autor zaczyna od samego początku – od genezy podziału ról zawodowych. Niestety umyka nam to i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, jak dalece stereotypizujemy role społeczne – już od dziecka. Nawet bohaterowie bajek Disneya to w większości dzielni i silni mężczyźni, którzy ratują świat (zbadano ten fenomen). Bohaterek kobiecych dokonujących niezwykłych czynów jest jak na lekarstwo. A potem to już idzie „po linii prostej”: jesteśmy przyuczani do określonych, jedynie słusznych ról społecznych nawet poprzez lekturę podręcznika szkolnego w najmłodszych klasach. Ktoś powie: „bez przesady!”. Ale to język kształtuje rzeczywistość!

Autor przedstawia kolejne grupy zawodowe, ale zaraz po etapie edukacji, koncentruje się na ważnej roli życiowej kobiet – na macierzyństwie. To, co bardzo istotne i zaliczyć to należy na ogromny plus dla autora, to fakt, że nie skupił się na przedstawieniu losu pojedynczych kobiet, mieszkanek dużych miast, które mają większe możliwości. Pojechał na krańce Polski i rozmawiał z kobietami, które wykazują się niezwykłą umiejętnością żonglowania pomiędzy jakimkolwiek życiem zawodowym a pracą w domu. Niejednokrotnie im się to nie udaje, w dużym stopniu ze względu na nieuczciwe praktyki pracodawców w mniejszych ośrodkach. Jeszcze trudniej mają matki dzieci z niepełnosprawnościami. Ale kobiety pełnią wiele ról opiekuńczych i o tych najbardziej zaskakujących, które nie pozwalają na podjęcie pracy zawodowej, a jednak stanowią nieodpłatne zajęcie, nie rzadko na pełen etat i więcej, autor również wspomina.

Wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na dyskryminację płacową (ale nie tylko) są również pielęgniarki i nauczycielki. I ich zmagania autor także opisuje. Jednak, aby pokazać, że nierówności płacowe nie są właściwe jedynie zawodom typowo „kobiecym”, zagłębia się on w możliwości płacy i awansu kobiet w branży IT. Niestety nierówności płacowe to nie jedyna forma dyskryminacji kobiet w miejscu pracy: przypadki molestowania, mobbing, poniżanie, prześladowanie, itp. Od opisów prawdziwych historii robi się smutno i niektórym aż trudno dać wiarę.

I tak wreszcie na końcu swoich badań tematu, Fejfer chce poprosić o opinię kobietę-eksperta. Ale znalezienie eksperta-kobiety też nie jest łatwe. Instytuty badawcze wskazują najczęściej mężczyzn, o kobietę-eksperta trzeba specjalnie poprosić. Autor podkreśla, że nie chodzi o to, aby kogoś obwiniać za zaistniałą sytuacją kobiet, ale raczej o to, aby nie zamykać oczu i pamiętać, że każdy z nas ma mamę, siostrę, partnerkę, córkę i warto byłoby pomyśleć o bardziej sprawiedliwym podziale ról, aby uniknęły one losu bohaterek książki, o ile już go nie podzielają. Warto przeczytać tę książkę, aby zderzyć się z rzeczywistością, a jeszcze bardziej warto podsunąć ją do przeczytania koledze, koleżance, bo rewolucja, która zmieni coś na lepsze, musi się dokonać na wielu szczeblach, także w życiu osobistym.

Kamil Fejfer „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje”, Warszawa 2019, Wydawnictwo Czerwone i Czarne

Autorzy

Katarzyna Mróz

Katarzyna Mróz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się współpracą z firmami w Programie Partnerstwa i Karcie Różnorodności. Jest ekspertką ds. zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością i przygotowywania strategii CSR.

Współpracuje z firmami, prowadzi szkolenia i warsztaty, organizuje spotkania dla biznesu. Koordynuje badania i przygotowuje publikacje z zakresu różnorodności.

Ma doświadczenie biznesowe. Zajmowała się komunikacją w dużej grupie kapitałowej z branży energetycznej oraz koordynowała prace nad budową Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu. Brała udział w pracach zespołu ds. dialogu ze społecznościami lokalnymi, współpracowała z pełnomocnikiem ds. etyki i zajmowała się szeroko koordynowaniem działań z zakresu CSR.

Absolwentka studiów podyplomowych PR i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie w Genewie. Pasjonatka języków obcych, kocha psy i dobrą lekturę.