Artykuł ekspercki

Inicjatywy świąteczne lepiej powiązać z długofalową strategią biznesu

29 listopada 2022
Fragment wywiadu, który okazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” 24 listopada 2022 r. Przeczytaj całość w wersji online »

Szafowanie branżową terminologią, nadawanie ESG niby totalnej rewolucyjności, tworzenie iluzji, że właściwie dopiero teraz świat, w tym firmy, odkrył, że biznes powinien zarządzać, mierzyć i raportować swój wpływ, nie sprawi, że dokona się realna zmiana. Wyzwaniem większym niż inflacja czy kryzys wydaje się być przebicie z jasnym, konkretnym i zrozumiałym przekazem do tych wszystkich organizacji, których dotychczas temat nie dotyczył. W taki sposób, by widziały nie tylko zagrożenia i obowiązki, ale i szanse rozwojowe, które niesie systemowe podejście do CSR.

Agnieszka Usiarczyk: Obecnie firmy planują kolejny rok, ale wcześniej przed nimi okres świąteczny. To czas solidarnej odpowiedzialności. Taka akcyjna działalność to chyba za mało, by chwalić się CSR?

Marzena Strzelczak: Firmy powinny odchodzić od działań akcyjnych, które są oderwane od ich codziennej działalności. Takie inicjatywy, często miłe, ale niemające dodatkowych walorów bądź zupełnie niezwiązane np. ze specyfiką firmy, trwają tyle, ile „magia świąt”, więc niestety krótko, a przy tym powodują, że CSR jest traktowany jako miły dodatek bądź myli się go z filantropią. Lepiej by było, gdyby inicjatywy realizowane w okresie świątecznym firma powiązała z długofalową strategią odpowiedzialnego biznesu. Może tym razem przedsiębiorca postanowi wesprzeć np. uchodźców i uchodźczynie i zorganizować wydarzenie czy zbiórkę we współpracy z fundacją zajmującą się tym tematem lub w dialogu ze społecznością lokalną zadba o samotnych seniorów i dzięki temu zwróci także uwagę na wyzwania i sytuację tej grupy społecznej? A może korzystając z siły swojej marki i sieci współpracujących organizacji, połączy je w partnerstwie na rzecz NGO, które skutecznie działa na rzecz konkretnego wyzwania czy grupy społecznej?

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.