Artykuł ekspercki

CSR Voice: Marzena Strzelczak o przekwalifikowaniu i podnoszeniu kompetencji polskich pracowników

7 lipca 2022
Zamieszczone teksty są fragmentem wywiadu opublikowanego przez CSR Europe na stronie www.csreurope.org 5 lipca 2022 r.

15 lipca na całym świecie obchodzony jest Dzień Umiejętności Młodzieży, ustanowiony przez ONZ w celu podkreślenia strategicznego znaczenia wyposażania młodych ludzi w umiejętności potrzebne do zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości.

Z tej okazji spotkaliśmy się z Marzeną Strzelczak, nowo wybraną członkinią zarządu CSR Europe i prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby porozmawiać o wyzwaniu związanym z przekwalifikowaniem i podnoszeniem kompetencji polskich pracowników, również w obliczu kryzysu wywołanego wojną trwającą w Ukrainie.

Przeczytaj wywiad w oryginale (jęz. angielski) »

W jaki sposób polskie przedsiębiorstwa przekwalifikują i podnosza kompetencje swoich pracowników, uwzględniając europejską transformację w stronę neutralności węglowej w 2050 roku?

– Zielona transformacja Europy bez wątpienia spowoduje w nadchodzących latach zwiększoną potrzebę przekwalifikowania i podniesienia kompetencji pracowników firm, ponieważ Polska przechodzi z węgla – który jest wykorzystywany do wytwarzania 52% energii elektrycznej w kraju – na energię odnawialną. Według najnowszych szacunków łączne zatrudnienie w polskim przemyśle może wzrosnąć o 450 tys. w latach 2025-2030 ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt elektryczny, maszyny i urządzenia, roboty budowlane, produkty leśne i produkty rolne. W latach 2035-2040 liczba nowych miejsc pracy wyniesie ok. 250 tys., a po 2040 r. – 150 tys.

Dążąc do dekarbonizacji swoich procesów, polskie przedsiębiorstwa koncentrują inwestycje na elektryfikacji, czystym wodorze, wychwytywaniu, utylizacji i składowaniu dwutlenku węgla, gospodarce w obiegu zamkniętym i energetyce jądrowej. Niestety, chociaż wiele firm zaplanowało zmiany technologiczne i ogłosiło cele klimatyczne w ramach swoich strategii zrównoważonego rozwoju, trudno jest znaleźć w tych dokumentach programy przekwalifikowania i podwyższenia umiejętności.

Pozytywne przykłady systemowych planów podnoszenia kwalifikacji można znaleźć w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, które obejmują sektory najbardziej dotknięte przejściem do net-zero, takie jak wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. W innych przypadkach firmy decydowały się na programy outplacementu. Na przykład Grupa Kapitałowa ZE PAK, właściciele kopalń we wschodniej Wielkopolsce, uruchomiła pilotażowy program outplacementu, który ma pomóc pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia. W pilotażu program objął około 100 pracowników spółek górniczych Grupy. Dziś jest skierowany do ok. 1500 pracowników, a część z nich przeszła już szkolenia i uzyskała uprawnienia instalatora fotowoltaiki.

Zrównoważone finansowanie będzie odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu wysiłków na rzecz dekarbonizacji w kraju, a także w przyjmowaniu przez firmy planów podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.

Jakie są największe wyzwania, które stoją przed przedsiębiorstwami, aby zapewnić inkluzywną (włączającą) transformację?

– Jak wynika z badań, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Upskill 4 Future”, wyzwania stojące przed firmami są związane przede wszystkim z ich wielkością. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, a znaczna ich część nieustannie walczy o przetrwanie. Sytuacja ta negatywnie wpływa na ich możliwości inwestycyjne i innowacyjne, ograniczając ich zdolność do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększania kompetencji i przekwalifikowywania. Kolejną barierą jest brak wiedzy na temat strategii przekwalifikowywania i zwiększania kompetencji oraz zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia planowanych działań. Według najnowszych badań Polskiego Forum HR tylko 21% małych i średnich przedsiębiorstw oraz 29% dużych przedsiębiorstw zdiagnozowało, jakie kompetencje będą potrzebne w ciągu najbliższych dwóch lat. Bezczynność jest zaskakująca, biorąc pod uwagę rosnący deficyt między umiejętnościami pracowników a umiejętnościami potrzebnymi branży. Co więcej, pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyspieszenia niektórych procesów związanych z transformacją pracowników, ale także skłoniła wiele firm, zwłaszcza w handlu detalicznym, do przeniesienia uwagi z podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Powodzenie inicjatyw przekwalifikowywania zależy również od zainteresowania pracowników udziałem w nich. Dobra komunikacja i szkolenia, ukazujące zalety podnoszenia umiejętności, przyczyniają się do przełamywania stereotypów i (własnych) uprzedzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o inicjatywy na rzecz słabszych grup pracowników. Powinni czuć, że podnoszenie umiejętności jest okazją do zrobienia czegoś, co może być przydatne dla ich kariery, a nie tak, że potrzebują pomocy, ponieważ są członkami „słabszej” grupy. Wymaga to inkluzywnego (włączającego) podejścia, a przede wszystkim zagwarantowania równości i sprawiedliwości społecznej, pamiętając, że sprawiedliwość nie musi oznaczać równości pod każdym względem.

Podsumowując, MŚP potrzebują największego wsparcia i miejmy nadzieję, że wyniki projektu Upskill 4 Future, takie jak zestaw narzędzi dla MŚP i broszura z najlepszymi praktykami, przyczynią się do inspirowania i wspierania pracodawców we wdrażaniu strategii podnoszenia kwalifikacji.

W wyniku wojny w Ukrainie Polska przyjęła wielu uchodźców i uchodźczyń. Jaki jest wpływ tego kryzysu humanitarnego na polski rynek pracy?

– W wyniku wojny ponad 2,5 mln Ukrainek i Ukraińców uciekło ze swojego kraju i trafiło do Polski. Większość z nich to kobiety, osoby starsze i dzieci. W odpowiedzi polski rząd uchwalił 12 marca specjalną ustawę, która dawała osobom przybywającym do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. prawo do legalnego pobytu w kraju przez 18 miesięcy. Ustawa dała im również prawo do uzyskania numeru PESEL potrzebnego do uzyskania dostępu do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i wsparcia finansowego.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 13 maja w Polsce rozpoczęło pracę 132 tys. osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło również, że od 9 maja numer PESEL otrzymało 489 tys. uchodźców i uchodźczyń w wieku produkcyjnym – czyli w wieku od 18 do 65 lat. Innymi słowy, ponad 1/4 osób z Ukrainy podjęła pracę w Polsce.

Osoby uchodźcze znajdowalły pracę głównie w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji, stając się kierowcami i kasjerami. Inni – jak lekarze, kosmetyczki i fryzjerzy – ubiegali się o ten sam zawód w Polsce. W tym samym czasie zatrudnieni w Polsce Ukraińcy wracali do ojczyzny, by walczyć. Przed wojną w Polsce pracowało ok. 1,3 mln Ukraińców, głównie w budownictwie, transporcie i logistyce. Dziś niedobór tych pracowników utrudnia działalność firm, zmuszając je do zmniejszania zamówień i oferowania wyższych wynagrodzeń. Ponieważ na polskim rynku pracy brakuje wielu zawodów, rosnąca liczba zatrudnianych cudzoziemców nie przełożyła się na mniej pracy dostępnej dla Polaków.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest koordynatorem polskiej Karty Różnorodności od 2012 roku. Jak zmieniło się podejście polskich firm do obszaru inkluzji (włączania) w ciągu tych lat?

– Zarządzanie różnorodnością staje się ważną częścią strategii biznesowych, nie tylko dla dużych firm. Do polskiej Karty Różnorodności przystąpiły MŚP, uczelnie wyższe, a nawet samorządy, jak w Warszawie i Krakowie. Wszyscy szukają narzędzi do mierzenia wyników oraz ulepszania procesów i strategii D&I. Dlatego Polska Karta Różnorodności stworzyła badanie Diversity IN Check – kompleksowe narzędzie do diagnozy dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu włączającego miejsca pracy.

Jesteśmy więc dość optymistyczni, jeśli chodzi o rozwój D&I w Polsce. Wierzymy, że chociaż klimat polityczny w kraju nie sprzyja wielu podstawowym prawom, pracodawcy będą nadal działać na rzecz bardziej włączających miejsc pracy i spójności społecznej. W końcu kto wiedział w 1989 roku, co ten rok przyniesie światu?

* * *

CSR Voice to nowa seria blogowa poświęcona badaniu kluczowych globalnych zagadnień zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym, we współpracy z krajowymi organizacjami partnerskimi CSR Europe.

 

Tłumaczenie własne.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.