Artykuł ekspercki

Bankier ubogich. Historia mikrokredytu

1 października 2011

„Bankier ubogich. Historia mikrokredytu” to autobiografia twórcy największej instytucji mikrokredytowej na świecie i historia rozwoju niezwykłego banku. Grameen Bank był pionierem w udzielaniu kredytów osobom ubogim, nie posiadającym majątku i często niepiśmiennym. Finansowanie zmieniło życie milionów rodzin, które nie miały szans na kredyt w bankach komercyjnych, a potrzebowały niedużych kwot do podjęcia działalności gospodarczej. A wszystko to dzięki determinacji ekonomisty, który rozpoczął karierę bankiera w 1976 roku pożyczką kwoty zaledwie 27 dolarów dla 42 kobiet ze wsi.

Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach. Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach. Zgodnie z danymi organizacji Microcredit Summit Campaign, do końca 2010 r. z mikrofinansowania skorzystało na świecie ponad 205 milionów klientów, co przekłada się na korzyści osiągnięte przez około 687 milionów członków ich rodzin. Oznacza to, że ponad połowa najuboższej ludności świata osiągnęła korzyści dzięki kredytom na rozwój działalności gospodarczej. Korzystają z nich głównie kobiety.

Książka ukazała się w 1997 r. we Francji. Największą popularność zdobyło jej wydanie w języku angielskim. Do dnia dzisiejszego sprzedano na świecie ponad 220 tysięcy egzemplarzy książki w j. angielskim i francuskim.

Polskie wydanie jest poprzedzone słowem wstępnym pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej oraz dłuższą wypowiedzią profesora Leszka Balcerowicza. W wydaniu tym uwzględniono aktualne dane dot. działalności Grameen Bank i innych organizacji opisanych w książce.

O autorze

Muhammad Yunus (ur. 1940 r.) jest założycielem Grameen Bank udzielającego w Bangladeszu kredytów bez zabezpieczenia osobom ubogim. Bank działa nieprzerwanie od 1983 r. i jest największą na świecie instytucją udzielającą mikrokredytów. Z jego usług korzysta obecnie ponad 8 mln kredytobiorców, z których 97% stanowią kobiety. Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach.

Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach. Zgodnie z danymi organizacji Microcredit Summit Campaign, do końca 2010 r. z mikrofinansowania skorzystało na świecie ponad 205 milionów klientów, co przekłada się na korzyści osiągnięte przez około 687 milionów członków ich rodzin. Oznacza to, że ponad połowa najuboższej ludności świata osiągnęła korzyści dzięki kredytom na rozwój działalności gospodarczej. Korzystają z nich głównie kobiety.

W 2006 roku Muhammad Yunus i Grameen Bank otrzymali Pokojową Nagrodą Nobla jako wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez nich tezy, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju. W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał m. in.

„Każdy człowiek na Ziemi ma potencjał i prawo do godnego życia. Yunus i Grameen Bank we wszystkich kulturach i cywilizacjach pokazali, że nawet najbiedniejszy z biednych może pracować nad własnym rozwojem.”

Autorzy